Softbox

Elinchrom Softlite Riflettore beauty dish bianco 44cm – 80° - Art. EL26168

Elinchrom Softlite Riflettore beauty dish bianco 44cm – 80°
Prezzo IVA inclusa

Softbox a tubo - Art. LS14

Art. LS14
Prezzo IVA inclusa